12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ