Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

                Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις για το Α΄ τρίμηνο (Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2021)