ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Δ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Δ. ΕΤΟΣ 2020-2021

            Λόγω των περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία των σχολείων και της αναστολής λειτουργίας τους για 4,5 μήνες δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλο το σχολικό έτος