ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ

“Computer science empowers  students to create the world of tomorrow –

"Η επιστήμη των υπολογιστών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν τον κόσμο του αύριο.”

Satya, CEO of Microsoft

Τα παραπάνω λόγια μας επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής μας, ώστε το σχολείο μας να συμμετάσχει  στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (code week) που ολοκληρώθηκε μέσα στον Οκτώβριο με δραστηριότητες προγραμματισμού στο μάθημα της πληροφορικής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι ένα κίνημα μικρών ηλικιών που  προωθεί τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της τεχνολογίας με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Τα παιδιά μας μέσα από την εκμάθηση συγγραφής κώδικα θα μπορέσουν να κατανοήσουν  τον κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα γύρω μας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανακαλύπτουν νέες ιδέες και να καινοτομούν...."   Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο στη διεύθυνση:  https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc. Δείγμα των δράσεων μπορείτε να δείτε εδώ.