ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α2, ΣΤ1, ΣΤ2 ΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α2, ΣΤ1, ΣΤ2 ΤΑΞΕΩΝ

          Σας πληροφορούμε ότι η ενημέρωση των γονέων των Α2, ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/2/23 στις 13:15.

Ημερομηνία δραστηριότητας: 

Δευ, 13/02/2023 - 13:15 έως 14:00