Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

"Η προέλευση του Αιγαίου" Τάξεις: Ε' & Στ'

Ημερομηνία δραστηριότητας: 

Τρί, 23/09/2014 - 08:30